Tuvākie plānotie semināri

Unikāla iespēja piedalīties praktiskā seminārā-meistarklasē fizioterapeitiem 10 cilvēku grupā, kas ļauj katram dalībniekam iegūt individuālu pieeju.
Katrā seminārā ir teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apgūšana un pilnveidošana.

Praktisks seminārs – meistarklase fizioterapeitiem

Pacients ar hroniskām muguras sāpēm fizioterapeita praksē: jaunāko neirozinātnes atziņu klīniskais pielietojums”
DIVĀS DAĻĀS 

SEMINĀRA LEKTORE: dr.med., sertificēta fizioterapeite DAINA ŠMITE, SIA Laba prakse fizioterapija, RSU RF Rehabilitācijas katedras docente
NORISES LAIKS: 28.aprīlis un 26.maijs plkst.10.00 -16.00 (8 akadēmiskās stundas)
NORISES VIETA: Āgenskalna iela 4-2, Rīga (SIA Laba prakse)

Teorētiskajā daļā plānots aplūkot jaunāko zinātnisko pētījumu rezultātus par hronisku muguras sāpju patoģenēzi un ārstēšanas iespējām, iekļaujot tādas tēmas kā:

  • Nervu sistēmas sensibilizācija, galvas smadzeņu garozas un zemgarozas struktūru un funkciju izmaiņas hronisku muguras sāpju gadījumā.
  • Kā neirozinātnes atziņas pielietot fizioterapeita klīniskajā praksē?
  • Fizioterapijas metodes – esošie pierādījumi un aktuālie pētījumi.
  • Integratīva fizioterapijas pieeja – sākotnējie pētnieciskie rezultāti un klīniskā pieredze.

Praktiskajā daļā plānots analizēt klīniskos gadījumus un apgūt vai pilnveidot prasmes atsevišķu fizioterapijas ārstēšanas metožu pielietošanā:

  • Pacienta izglītošanas un apmācības metodes: kādā veidā? Par ko? Zināšanas un to pielietošana (biopsihosociālais modelis). Uzvedības maiņas stimulēšana. Paškontroles spējas attīstīšana. Ķermeņa apzināšanās un kontrole.
  • Trauksmes mazināšanas metodes: pasīvas un aktīvas neiromuskulārās relaksācijas metodes.
  • Kustību un pozas kontroles (motorās kontroles) uzlabošanas metodes: integratīva pieeja to pielietošanā. Ķermeņa izjūta un propriocepcija (sensorā mehānisma loma). Apzināta kontroles spēja.
  • Perifērās sensibilizācijas mazināšanas metodes: fizioterapijas lokālo metožu veidi un  integratīvas pielietošanas iespējas.

Par semināra vienu daļu tiks piešķirti 8 TIP (abas daļas 16 TIP)
PIETEIKTIES līdz 20.aprīlim  info@labaprakse.lv vai 22311462. Dalībnieku skaits ierobežots (10-12 dalībnieki).
Dalības maksa par vienu semināru 120 EUR (abi kopā 240 EUR). Veicot apmaksu līdz 16.aprīlim par abām semināra dienām -  10% atlaide.

 

 Tu