Publikācijas

Raksti

Šmite, Daina. Citokīnu, sāpju izpausmes un emocionālo un fizisko traucējumu mijiedarbība hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientiem = Relationship between cytokines, pain expression, emotional and physical disturbances in chronic low back pain patients / D.Šmite, G.Ancāne, P.Tretjakovs, A.Ancāns // Medicīna. – (2010), [146.]-155.lpp. – Kopsav. angļu val.

Šmite, Daina. Psychosomatic aspects of chronic low back pain syndrome / D.Šmite, G.Ancāne // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. – Vol.64, Nr.5/6 (2010), 202.-208.lpp. – Kopsav. latviešu val.

Ancāne, Gunta. Die Bedeutung emotionaler Belastung für das Schmerzsyndrom bei Patienten mit chronischem Kreuzschmerz : eine empirische Studie / G.Ancane, D.Smite // Ärztliche Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. – Vol.6, N 1 (2011), p.49-54. – Kopsav. angļu val.

Leske, Liene. 2. tipa cukura diabēts un fiziskās aktivitātes : Diabēta pacientu skolas programmas rezultāti / L.Leske, D.Šmite // Latvijas Ārsts. – Nr. 3 (2011), 53.-57.lpp.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // SHS Web of Conferences : Proceedings. – Vol.2 (2012) : 3rd International interdisciplinary scientific conference “Society. Health. Welfare” & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.1112, 2010) / Rīga Stradiņš University. – 00030-p.1-00030-p.6. – Pieejams arī tiešsaistē: http://www.shsconferences.org/

Guserova, Jeļizaveta. Characteristics of patients with spinal cord injuries and primary rehabilitation analysis for patients with incomplete tetraplegia after traumatic spinal cord injuries / J.Guserova, D.Smite, A.Vetra // Collection of Scientific Papers 2012 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. – Riga, 2013. – P.71-76.

Šmite, Daina. Trauksmes simptomu un muskuļu spēka testu rezultātu savstarpējā saistība pacientiem ar hroniskām muguras lejasdaļas sāpēm / D.Šmite, G.Ancāne // Zinātniskie raksti : 2013.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2014. – 38.-42.lpp.

Upeniece, Irēna. Nordic walking for patients of type II diabetes mellitus : a critical review / I.Upeniece, D.Smite, V.Arnis // Spring University / ATEE. – No.1 (2014), p.108-112. – Kopsav. latviešu val.

Rīgas Stradiņa universitātes veselības aprūpes virziena studentu aerobās darbaspējas = Aerobic capacity of health care students at Riga Stradiņš University / V.Arnis, I.Vīnberga, I.Upeniece, D.Šmite, M.Hoferte, A.Gauruča // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. – Rēzekne, 2015. – 3.daļa, [457.]-464.lpp. – Kopsav. angļu val. – Starptautiski citējamā izdevumā.

Upeniece, Irēna. Nordic walking or traditional walking in patients with intermittent claudication : a critical review / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // Sabiedrība, integrācija, izglītība : starptautiskās zinātniskās konferences materiāli = Society, integration, education : proceedings of the international scientifical conference (Rēzekne, 2015.g. 22.-23.maijs) / Rēzeknes Augstskola. – Rēzekne, 2015. – 3.daļa, [612].-618.lpp. – Kopsav. latviešu val. – Starptautiski citējamā izdevumā.

Tēzes

Leske, Liene. Results of short term multidisciplinary treatment and education programme for diabetes patients / L.Leske, D.Smite // 3rd International interdisciplinary scientific conference “Society. Health. Welfare” & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte …[u.c.]. – Riga, 2010. – P.61.

Šmite, Daina. Sense of social support in chronic pain patients / D.Smite, I.Rudzite, G.Ancane // 3rd International interdisciplinary scientific conference “Society. Health. Welfare” & 1st Congress of rehabilitation doctors of Latvia (Riga, Nov.11-12, 2010) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte …[u.c.]. – Riga, 2010. – P.86.

Ancāne, Gunta. Hronisku muguras sāpju pacients psihosomatiskās medicīnas klīnikas praksē : klīniskā gadījuma analīze / G.Ancāne, D.Šmite, M.Šetlere // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2012. – 136.lpp.

Čacka, Kristīne. Back pain among physiotherapists in Latvia / K.Cacka, D.Smite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte …[u.c.]. – Riga, 2012. – P.28-29.

Guserova, Jeļizaveta. Pacienti ar traumatiska muguras smadzeņu bojājuma izraisītu daļēju tetraplēģiju : raksturojums un agrīnās rehabilitācijas analīze / J.Guserova, D.Šmite, A.Vētra // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. Rīga, 2012. – 333.lpp.

Karole, Kristīne. Agrīnas fizioterapijas efektivitāte krūts vēža slimniecēm pēc mastektomijas / K.Karole, D.Šmite, D.Baltiņa // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2012. – 350.lpp.

Krustiņa, Anna. Professional career analysis of physiotherapists in Latvia / A.Krustina, D.Smite // 4th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” & 1st Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.22-23, 2012) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte …[u.c.]. – Riga, 2012. – P.58.

Psihiskās veselības kritēriji / G.Ancāne, A.Utināns, D.Šmite, A.Ancāns, D.Jubase // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2012. – 113.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās segmentālās stabilitātes un virspusējo muskuļu spēka nozīme muguras jostas daļas sāpju mazināšanā tautas deju dejotājiem / D.Šmite, V.Poikāne // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2012. – 132.lpp.

Šmite, Daina. Sense of emotional support in chronic low back pain patients / D.Smite, G.Ancane // Journal of Psychosomatic Research. – Vol.72, Issue 6 (2012), p.470. – Starptautiski citējamā izdevumā.

Joint physiotherapy education in Bachelor thesis module : experience of students and teachers / D.Smite, M.Kulsa, D.Stirane …[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2013. – 444.lpp.

Karole, Kristīne. Effectiveness of early physiotherapy in breast cancer patients after mastectomy [Elektroniskais resurss] / K.Karole, D.Šmite, D.Baltiņa // 8th Congress of Baltic Association forRehabilitation “Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice” (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. – Rīga, 2013. – P.16-17, on CD-ROM.

Tiesnese, L. Use of hyperbar cryotherapy in reducing shoulder pain syndrome in patients with hemiparesis [Elektroniskais resurss] / L.Tiesnese, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation “Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice” (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. – Rīga, 2013. – P.35-36, on CD-ROM.

Upeniece, Irēna. The nordic walking in type II diabetes mellitus patients [Elektroniskais resurss] : literature review / I.Upeniece, V.Arnis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation “Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice” (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. – Rīga, 2013. – P.31-32, on CD-ROM.

Zbitkovskis, I. Anxiety reducing techniques in physiotherapist practice [Elektroniskais resurss] : case study / I.Zbitkovskis, D.Šmite // 8th Congress of Baltic Association for Rehabilitation “Rehabilitation in Baltic States 2020: policy and practice” (Riga, Latvia, Sept.18-19, 2013) : Abstract book [Elektroniskais resurss]. – Rīga, 2013. – P.34, on CD-ROM.

Hohlova, Anna. Chronic pain experience and social support in seniors : a phenomenological analysis / A.Hohlova, D.Smite // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte …[u.c.]. – Riga, 2014. – P.26.

Lieldidža-Kolbina, Jeļizaveta. Physiotherapy approach and informal caregiver involvement in adult rehabilitation : narrative analysis of physiotherapists’ experience / J.Lieldidza-Kolbina, D.Smite, R.Belikova // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte … [u.c.]. – Riga, 2014. – P.40.

Šmite, Daina. Emotional well-being and physical functions : relationship between anxiety and muscle strenght in healthy adults / D.Smite, L.Heinacka // 5th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare” & 2nd Conference of Speech Therapists (Riga, Nov.26-28, 2014) : Abstracts / Rīgas Stradiņa universitāte …[u.c.]. – Riga, 2014. – P.69-70.

Šmite, Daina. Trauksmes līmeņa un muskuļu spēka testu rezultātu saistība somatiski veseliem indivīdiem / D.Šmite, G.Ancāne // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2014. – 137.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas ietekme uz veselības rādītājiem pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu : sistemātisks literatūras pārskats / I.Upeniece, D.Šmite, V.Arnis // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2014. – 460.lpp.

Sīpola, Evija. Vārdu krājuma novērtēšanas materiāls bērniem psihometrisko īpašību pārbaudei / E.Sīpola, D.Šmite, I. Blūmentāle // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2015. – 355.lpp.

Šmite, Daina. Mugurkaula lokālās stabilitātes saistība ar ekstremitāšu kinestēziju pacientiem ar hroniskām muguras sāpēm / D.Šmite, N.Pahomova // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2015. – 320.lpp.

Tiesnese, Līva. Hiperbārās krioterapijas efektivitāte limfedēmas mazināšanā pacientēm pēc mastektomijas / L.Tiesnese, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2015. – 328.lpp.

Upeniece, Irēna. Nūjošanas nodarbību ietekme uz ķermeņa kompozīciju / I.Upeniece, I.Meirande, D.Šmite // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. – Rīga, 2015. – 40.lpp.

Grāmatas un brošūras

Vētra, Anita. Hroniskas sāpes rehabilitācijā / A.Vētra, D.Šmite // Sāpes / I. Loginas redakcijā. – [Rīga] : Medicīnas apgāds, 2013. – 18.nod., 302.-315.lpp.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>