Līva Tiesnese

IMG_2775Dzimusi: 1985.g
Mob.tālr. +371 26231932
E-pasts: info@labaprakse.lv

IZGLĪTĪBA
2013. – 2015. RSU Rehabilitācijas fakultāte, Fizioterapijas maģistrantūra – maģistra grāds veselības aprūpē
2005. -2009. RSU Rehabilitācijas fakultāte – fizioterapeita grāds; bakalaura grāds veselības aprūpē

DARBA PIEREDZE
2011. – līdz šim brīdim SIA „Laba prakse” fizioterapeite
2012. – Pieredzes apmaiņa “Region Skānes Eating Disorder Centre”,Lund, Sweden.(Marie-Luoise Majewski)
2009. – 2012. SIA „Vidzemes slimnīca”, fizioterapeite

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2018. 2 daļas BBAT
2017.03. praktisks seminārs – meistarklase – Pacients ar temparomandibulārās locītavas disfunkciju un / vai sāpēm fizioterapeita praksē
2017.05. praktisks seminārs – meistarklase- Fizikālo faktoru izmantošana fizioterapeita praksē
2015. praktisks seminārs – meistarklase fizioterapeitiem – Vertigo, līdzsvars un aktīvā stabilitāte
2012. – Anatomy Trains for Manual Therapists  Thomas Myers’  (Mike Doxey, UK)
2011. – Proprioceptīvā neiromuskulārā fascilitācija(PNF)(advanced level–1.daļa.Instructor Beate Selker, IPNFA)
2011. – 16th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy
2010. – Kinesiology taping (advanced course) (D.Durrschmid)
2010. – LĀB organizēts apmācību kurss „Pacientu tiesību aktuālie jautājumi”
2010. – Kinesiology taping (basic course) (B.Larsson )
2009. – „Mugurkaula jostas daļas un iegurņa stabilizācija” ( D. Šmite)
2009. – 17. Interantional Conference on Eating Disorders International Pre-Congress Clinical Day: Eating Disorders & Physiotherapy

SABIEDRISKĀ DARBĪBA
2017. līdz šim brīdim LFA valdes locekle
2016.g.4.novembris lektore LEA seminārā „Fizioterapeita pieeja darbā ar pacientiem ar alkohola atkarību”
2016.g.9-11.marts dalībniece 6th International Conference of Physical therapy in Psychiatry and Mental Health, Madridē
2014.gada 20-22.augusts fizioterapeite vasaras nometnē pieaugušajiem “Kā būt apmierinātam ar dzīvi?”
2009. līdz šim brīdim Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedre
2011. līdz šim brīdim LFA apakšgrupas “Psihiskā veselība un fizioterapija” valdes locekle