Daina Šmite

Šobrīd pacientus nepieņem.
E-pasts: daina.smite.lp@gmail.com

IZGLĪTĪBA
2005.-2007. RSU Doktorantūras studijas. 2011.gada 14.novembrī aizstāvēts promocijas darbs “Hronisku muguras lejasdaļas sāpju pacientu analīze biopsihosociālā modeļa ietvaros”, iegūts LR medicīnas doktora zinātniskais grāds
2000.-2002. RSU Rehabilitācijas fakultāte, Fizioterapijas maģistrantūra – maģistra grāds veselības aprūpē
1994.-1998. AML Rehabilitācijas fakultāte – fizioterapeita grāds; bakalaura grāds veselības aprūpē

DARBA PIEREDZE
2011. līdz šim brīdim SIA „Laba prakse” valdes priekšsēdētāja, fizioterapeite
2012. līdz šim brīdim RSU Rehabilitācijas katedras Fizioterapijas studiju programmas docente
2001.-2012. RSU Rehabilitācijas fakultātes Fizioterapijas studiju programmas (Fizioterapijas akadēmiskās skolas) pasniedzēja (asistente / lektore)
2005.–2008. VSIA Rehabilitācijas centrs „Līgatne” valdes locekle
2000.-2008. BOVU Vidzemes novada rehabilitācijas centrs „Līgatne”, vecākā fizioterapeite
1998.-2000. BOVU Vidzemes novada rehabilitācijas centrs “Līgatne”, fizioterapeite

PAPILDUS IZGLĪTĪBA
2002. līdz šim brīdim – pēcdiploma izglītība (kvalifikācijas kursi) fizioterapijā un rehabilitācijā:
2013. Interdisciplinary TMD Diagnosis and Managament (EESTI Ortodontide Seltsi Sertifikat, Dr.Patricia Rudd (ASV), Dr. Charles McNeill (ASV))
2010. Mechanical diagnosis and therapy (Part A: the lumbar spine) (The McKenzie Institute International postgraduate pragramme)
2010. Kinesiological taping (basic course) (B.Larsson (Zviedrija))
2009. Clinical reasoning in the context of low back pain (M.Jones (Austrālija))
2004. Virsmas elektromiogrāfijas un v-EMG atgriezeniskās saites izmantošana neiromuskulārās       izvērtēšanas ārstēšanas procesā (Gabriel E. Sella (ASV))
2003. Sāpes mazinošā un funkcionālā elektro-stimulācija (R.Kibiša, Lietuva)
2001. Kompleksa plecu joslas un muguras jostas daļas izmeklēšana un terapija. (B.Beau, Vācija)
2002. Europe Course Tour II (Beļģija), “Integrative management of Dynamic Stability and Muscle Balance disoders in the Cervical Spine”
2000. Europe Course Tour I (Beļģija), “Movement, Stability and Low back pain. The essential role of the Pelvis.”
1999.-2000. Proprioceptīvā neiromuskulārā fascilitācija (PNF) (introduction course and basic level)    (R.Lee (ASV), F.Kleibrink, Vācija)
2006.-2007. – Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā. Izglītības darba vadība (Latvijas Universitāte)
2002.-2003. -  An Ergonomic Project in the Three Baltic Countries.  Prevention of Heavy Physical Work in the Health Care Sector (Oslo University Collegue, Copenhagen Physiotherapy School)

SABIEDRISKĀ DARBĪBA
2009. -2014.  Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valdes priekšsēdētāja
1998. līdz šim brīdim Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedre