Individuāla fizioterapijas nodarbība

Individuālas fizioterapijas nodarbības ļauj realizēt individuāli piemērotu, kompleksu, mērķtiecīgu fizioterapijas ārstēšanu. Katras nodarbības laikā tiek pielietotas dažādas fizioterapijas metodes, lai sasniegtu noteiktus mērķus. Nodarbības laikā parasti tiek kombinētas gan aktīvas, gan pasīvas fizioterapijas metodes.

Biežāk pielietotās pasīvās metodes ir pasīvās kustības un pasīva locītavu mobilizācija, mīksto audu mobilizācija (manuāla stiepšana, dažādi masāžas paņēmieni, šķērsmasāža, triger punktu masāža, fasciju mobilizācija u.c.), pasīvas stiepšanas metodes. Kā pasīvas metodes jāpiemin arī aukstuma izmantošana (hiperbārā krioterapija), elektroterapija (TENS, FES), teipošana.

No aktīvajām metodēm tiek izmantoti dažādi aktīvi terapeitiskie vingrojumi (gan kustības, gan pozu noturēšana, ar un bez pretestības, ar un bez rīkiem). Terapeitiskie vingrojumi tiek balstīti uz motorās kontroles attīstības principiem. Specifiski vingrojumi ir lokālās stabilitātes muskuļu izolācija un treniņš. Tiek izmantota arī proprioceptīvā neiromuskulārā fascilitācija (PNF).

Individuālas nodarbības laikā ne tikai tiek kombinētas aktīvās un pasīvās metodes, bet arī tiek iemācīti mājas uzdevumi – vingrojumi, relaksācijas vai korekcijas pozas, ergonomiskie pasākumi.

Atbalsts un iedrošinājums – tās ir ne mazāk būtiskas vērtības, ko spēj sniegt fizioterapeita individuālas nodarbības.