Ergonomiska konsultēšana

Fizioterapeita konsultācija ergonomiskas vides pielāgošanai un iekārtošanai darba vietā, sadarbojoties ar  ergonomisku mēbeļu ražotājiem un izplatītājiem SIA “SALONS AIS “ 

Ergonomikas uzdevums ir darba procesa un darba vides pielāgošana atbilstoši iespējām un vajadzībām. Veicot ergonomiskus uzlabojumus darba vietā tiek uzlabota darba produktivitāte, kvalitāte, drošība un darbinieka komforts.

Piedāvājam:

  1. Izvērtēt un palīdzēt iekārtot darba vidi, ņemot vērā ergonomiskos apsvērumus un sniegt individuālo riska faktoru izvērtējumu.
  2. Novērtēt un analizēt iespējamos riska faktorus.
  3. Izstrādāt rekomendācijas riska faktoru mazināšanai, vides saslimšanu profilaksei un veselības veicināšanai.

Konsultācija tiek veikta darba vietā, individuāli to saskaņot ar klientu.

Uzlabo darba produktivitāti, kvalitāti, drošību un komfortu!