Cesvaine

 

Fizioterapijas pakalpojumi Cena (EUR)
Pirmreizēja fizioterapeita konsultācija 15.00-16.00
(atkarībā no speciālista)
Individuāla fizioterapijas nodarbība:
45 min
30 min

9.00-12.00
7.00-8.00

(atkarībā no speciālista)

Individualizēta ārstnieciskā vingrošana grupā
(2 – 4 cilvēki; 45 min)
3.00-5.00
Teipa lentas izmaksas (0,5 m) Krioterapija ar “Cryo+”(viens aplikācijas lauks)  no 1.50 no 3.00

Spēkā no 01.04.2016.

Ievērībai
Par laicīgi neatteiktu pierakstu (vizītes dienā), tiek piemērota 50% apmaksa no pakalpojuma cenas.