Aicinām piedalīties pētījumā

Brīvdienu fiziskās aktivitātes skolas vecuma bērniem saistībā ar ģimenes
aktivitātēm: akselerometrijas un aktivitāšu dienasgrāmatas datu analīze.
aktivas gimenes brivdienasPētījuma mērķis: Analizēt skolas vecuma bērnu brīvdienu fiziskās aktivitātes kontekstā ar ģimenes aktivitātēm.
Ieguvumi: kā pētījuma veicēji mēs uzzināsim to, kādi ir bērnu un viņu ģimenes
brīvdienu pavadīšanas veidi un kā tie saistās ar bērna fizisko aktivitātes līmeni. Kā
ģimenes plāno brīvdienu pavadīšanu, kādi apstākļi to ietekmē. Kādas iespējas un
barjeras saskata bērnu vecāki, lai brīvdienās bērnam būtu optimāls fizisko aktivitāšu līmenis, kas ir būtisks veselības veicināšanas faktors.
Papildus katram pētījuma dalībniekam (bērnam un vienam no vecākiem) piedāvājam
fiziskā funkcionālā stāvokļa novērtējumu (pielietojot klīnisku, standartizētu
protokolu) un atbilstošu individuālu rekomendāciju izstrādi, atbilstoši novērtējuma
rezultāti.
Norise: pirmajā tikšanās reizē (Āgenskalna ielā 4-2, Labas prakse fizioterapija
telpās) dalībniekiem (bērnam un viņa vecākiem (vai vienam no vecākiem) tiks
izskaidrota pētījuma norise. Piekrišana savai un sava bērna dalībai pētījumā būs
jāapstiprina vienam no bērna vecākiem, parakstot informēto piekrišanas vēstuli. Pēc
tam tiks veikti auguma, svara mērījumi, kā arī fiksēti vispārējie dati (dzimums,
vecums, vispārējais stāvokli). Tiks izstāstīta akselerometra lietošana un datu
reģistrācija, kā arī dienasgrāmatas aizpildīšana. Akselerometrs būs jālieto četrās nedēļas
nogalēs. Pētniece detalizēti izstāstīs par norisi un savu iesaisti, lai palīdzētu nolasīt
datus. Pēc datu ievākšanas un apstrādes, bērna vecāki (vai viens no vecākiem) tiks
lūgts uz interviju (laiku iepriekš saskaņojot), lai uzzinātu par ģimenes brīvdienu
plānošanas paradumiem, apstākļiem, iespējām, ierobežojumiem, idejām kas varētu
palīdzēt uzlabot brīvdienu pavadīšanas kvalitāti. Pētījumā tiks nodrošināta
anonimitāte un konfidencialitāte, pētījums tiks veikts ievērojot ētikas normas.

Pieteikties info@labaprakse.lv

Jauns fizioterapijas kabinets Cesvainē

Jaunas telpas CesvainēPriecājamies informēt, ka mūsu struktūrvienība Cesvainē, ir izaugusi par patstāvīgu uzņēmumu un fizioterapijas pakalpojumus piedāvās jaunās, skaistās un omulīgajās telpās.
Lokalizācija nemainīgi, turpat Cesvainē, A.Saulieša ielā 9.

Un no jūlija SIA “Laba prakse Cesvaine” paplašinās fizioterapijas pakalpojumu pieejamību, jo mūsu fizioterapeitu pulkam pievienosies jauna kolēģe.

Pieteikties zvanot 28351449 vai rakstot lpcesvaine@gmail.com